Kurzy korčuľovania – Február-Apríl 2019

KURZY KORČUĽOVANIA

FEBRUÁR – APRÍL

2019

na zimnom štadióne CROW aréna Košice

.

 

 

 

 

 

V.          01.03. – 05.04.2019 (6 x piatok) 16,45 – 17,45   Kurz je už uzavretý!
              (01.,08.,15.,22.,29.III.2019, 05.IV.2019 )

VI.          02.03. – 06.04.2019 (6 x sobota) 11,30 – 12,30 hod.
              ( 02.,09.,16.,23.,30.III.2019, 06.IV.2019 )
              12.01. – 16.02.2019 (5 x sobota) 11,30 – 12,30 hod.

              ( 12.,26.,I.2019, 09.,16.,23.II.2019 )

PLATBA : CELÝ KURZ dieťa 36 € / dospelý 48 €
JEDNORÁZOVÝ VSTUP dieťa 7 € / dospelý 9 €

Prihlásiť je potrebné – nutné prostredníctvom  kontaktného  formulára

Po zaslaní vyplnenej prihlášky, Vám ju potvrdíme. Až po potvrdení je potrebné uhradiť poplatok, ktorý je potrebné uhradiť do 3 dní pred začiatkom kurzu.

Zľavy v prípade rodinných príslušníkov :

2 x dieťa + 2 dospelý ( jedno dieťa zdarma )
3 x dieťa + 2 dospelý ( jeden dospelý zdarma )
3 x dieťa + 1 dospelý (jedno dieťa zdarma )

Vymeškané hodiny sa nenahrádzajú a poplatok sa nevracia ( prípadne bližšie info osobne )

Účasť na kurzoch korčuľovania je na vlastnú zodpovednosť.