Kurzy korčuľovania – ponuka na rok 2019

KURZY KORČUĽOVANIA NA ROK 2019

na zimnom štadióne CROW aréna Košice

.

I.              NOVOROČNÝ KURZ – intenzívny kurz korčuľovania
                02.01.2019 12,30 – 13,30
                03.01.2019 11,00 – 12,00
                04.01.2019 12,30 – 13,30
               05.01.2019 11,30 – 12,30

PLATBA : CELÝ KURZ dieťa 24 €/ dospelý 32 €
JEDNORÁZOVÝ VSTUP dieťa 7 € / dospelý 9 €

 

II.           11.01. – 15.02.2019 (6 x piatok) 16,45 – 17,45 – KURZ UZATVORENÝ !!!
              (11.,18.,25.I.2019, 01.,08.,15.II.2019 )

PLATBA : CELÝ KURZ dieťa 36 € / dospelý 48 €
JEDNORÁZOVÝ VSTUP dieťa 7 € / dospelý 9 €

III..        12.01. – 16.02.2019 (5 x sobota) 11,30 – 12,30 hod.
              ( 12.,26.,I.2019, 09.,16.,23.II.2019 )

PLATBA : CELÝ KURZ dieťa 30 € / dospelý 40 €
JEDNORÁZOVÝ VSTUP dieťa 7 € / dospelý 9 €

Prihlásiť je potrebné – nutné prostredníctvom  kontaktného  formulára

Po zaslaní vyplnenej prihlášky, Vám ju potvrdíme. Až po potvrdení je potrebné uhradiť poplatok, ktorý je potrebné uhradiť do 3 dní pred začiatkom kurzu.

Zľavy v prípade rodinných príslušníkov :

2 x dieťa + 2 dospelý ( jedno dieťa zdarma )
3 x dieťa + 2 dospelý ( jeden dospelý zdarma )
3 x dieťa + 1 dospelý (jedno dieťa zdarma )

Vymeškané hodiny sa nenahrádzajú a poplatok sa nevracia ( prípadne bližšie info osobne )

Účasť na kurzoch korčuľovania je na vlastnú zodpovednosť.