Kurzy korčuľovania – ponuka na rok 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURZY KORČUĽOVANIA NA ROK 2018

 

 

I. 12.01. – 16.02.2018 (6 x piatok) 16,30 – 17,30  (12.,19.,26.I.2018, 02.,09.,16.II.2018)

PLATBA : CELÝ KURZ dieťa 36 € / dospelý 48 €
JEDNORÁZOVÝ VSTUP dieťa 7 € / dospelý 9 €


II. 13.01. – 17.02.2018 (5 x sobota) 11,30 – 12,30 hod. (13.,27.,I.2018, 3.,10.,17.II.2018)

PLATBA : CELÝ KURZ dieťa 30 € / dospelý 40 €
JEDNORÁZOVÝ VSTUP dieťa 7 € / dospelý 9 €


III. 23.02. – 23.03.2018 (5 x piatok) 16,30 – 17,30 hod. (23.II.2018, 02.,09.,16.,23.III.2018)

PLATBA : CELÝ KURZ dieťa 30 € / dospelý 40 €
JEDNORÁZOVÝ VSTUP dieťa 7 € / dospelý 9 €


IV. 24.02. – 24.03.2018 (5x sobota ) 11,30 – 12,30 hod.  (24.II.2018, 03.,10.,17.,24.III.2018)

PLATBA : CELÝ KURZ dieťa 30 € / dospelý 40 €
JEDNORÁZOVÝ VSTUP dieťa 7 € / dospelý 9 €


V. JARNÉ PRÁZDNINY – intenzívny kurz korčuľovania. (26.,27.,28.II.2018, 01.,02.III.2018 ) 09,45 – 10,45 hod.

PLATBA : CELÝ KURZ dieťa 30 € / dospelý 40 €
JEDNORÁZOVÝ VSTUP dieťa 7 € / dospelý 9 €


Prihlásiť je potrebné – nutné prostredníctvom kontaktného formulára – prihlášky*
V prípade, že ste absolvovali už niektorý kurz korčuľovania od septembra 2017 – nie je potrebné vyplňovať prihlášku iba sa písomne prihlásiť na e-mail kurz@korculovanie.eu 

Po zaslaní vyplnenej prihlášky, Vám ju potvrdíme. Až po potvrdení je potrebné uhradiť poplatok, ktorý je potrebné uhradiť do 3 dní pred začiatkom kurzu.

Zľavy v prípade rodinných príslušníkov : 2 x dieťa + 2 dospelý ( jedno dieťa zdarma )
3 x dieťa + 2 dospelý ( jeden dospelý zdarma )
3 x dieťa + 1 dospelý (jedno dieťa zdarma )

Vymeškané hodiny sa nenahrádzajú a poplatok sa nevracia ( prípadne bližšie info osobne )

Účasť na kurzoch korčuľovania je na vlastnú zodpovednosť.

Prihláška na kurz korčuľovania